CÍM

1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.

TELEFON

+36 1 460 6810

E-MAIL

sosziroda@sosz.hu

Sportegyesületek az egészséges nemzetért – pályázat

sportegyesuletek-tamogatasa-palyazat

A „Sportegyesületek az egészséges nemzetért” program keretében a Sportegyesületek Országos Szövetsége pályázatot hirdet tagszervezetei programjainak támogatására.

1. A pályázat kódja: SOSZ-08-PR-A/B/C/

2. A pályázat célja, jogcíme és kategóriái

2.1.A pályázat célja a sportegyesületek rendezvényeinek, kezdeményezéseinek, programjainak, versenyeinek támogatása.
2.2. A pályázat keretében támogatás nyújtható a programok megvalósításához szükséges dologi kiadások biztosításához.

2.3. Pályázati kategóriák

A) kategória: egyesület által szervezett egészségmegőrző program és szabadidősport tevékenység támogatása.
B) kategória: utánpótlás-nevelés támogatása, sportegyesület által szervezett hazai verseny és edzőtábor, amely a utánpótlás korú sportolók felkészülését segíti elő.
C) kategória: versenysport támogatása, sportegyesület által szervezett hazai verseny és edzőtábor, amely a felnőtt sportolók felkészülését segíti elő.

3. A rendelkezésre álló keretösszeg mértéke és forrása

3.1. A pályázat támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 6.000.000 Ft, azaz hat millió forint.
3.2. A pályázati keretösszeget a SOSZ 2008. évi költségvetéséből a szponzorok által a tagszervezetek rendezvényeire, kezdeményezéseire, programjaira, versenyeire felajánlott támogatásból biztosítja.

4. A pályázaton igényelhető támogatás formája és összege

4.1. A támogatás vissza nem térítendő pénzbeli támogatás, melynek folyósítása a Támogatási Szerződés szerint egy összegben, előfinanszírozás formájában a szerződés megkötésétől számított 30 napon belül történik.
4.2. A pályázat keretében legalább 50.000 Ft, azaz ötvenezer forint és legfeljebb 300.000 Ft, azaz háromszázezer forint igényelhető.

5. Pályázatot nyújthatnak be

5.1. A SOSZ tagszervezetei, amelyek:

 • a pályázat leadási határideje előtt befizették az éves tagdíjukat,
 • sportolói közösségeket fognak össze vagy
 • sportolói közösségek számára szolgáltatásokat, programokat biztosítanak,
 • sporttal kapcsolatos tevékenységet vállaltak fel létesítő okiratukban
  más, az alapszabállyal/alapító okirattal egyenértékű dokumentumban a
 • sport ügyet kiemelt célként jelenítik meg.

6. Pályázatkezelő

BA-TO Group Bt.
1243 Budapest, Pf. 700
batogroup@freemail.hu Tel.: 06/30 566-2727, 06/20 358-5101

7. A pályázat benyújtása

7.1. A pályázat beadási határideje: 2008. június 20.
7.2. Jelen pályázat esetében pályázati díj nincs.
7.3. A sportegyesületek a programűrlap kitöltésével nyújthatnak be pályázatot. A kitöltéshez szükséges információkat a mellékelt dokumentumok tartalmazzák.
7.4. A pályázatot ajánlott küldeményként a pályázatkezelő címére kell beküldeni:
BA-TO Group Bt.
1243 Budapest, Pf. 700
7.5. A beadási határidőt követően hiánypótlásra nincs lehetőség.
7.6. A pályázat benyújtásának, érvényességének, elbírálásának, a pályázók kiértesítésének, valamint a nyertes pályázókkal való szerződéskötésnek, továbbá a pályázati program megvalósításának, ellenőrzésének és elszámolásának kötelező általános feltételeit a Pályázati Útmutató tartalmazza.
7.7. A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető:

Sportegyesületek Országos Szövetsége
1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3.
06 ( 1 ) 460- 6810
www.sosz.hu

7.8. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a beadási határidő meghosszabbítsa, melyről levélben ad tájékoztatást.

8. Pályázati feltételek

 • Egy szervezet egy kategóriában csak egy pályázatot nyújthat be. Egy szervezet egy adott programmal csak egy kategóriában pályázhat.
 • A pályázat keretében meg kell jelölni az adott rendezvényhez kapcsolódó, a SOSZ szponzorainak felajánlott megjelenési lehetőségeket.
 • A pályázati űrlapon külön ki kell emelni, hogy milyen formában tudják programjaikon az MVM Zrt-t, mint szponzort a megjeleníteni.
 • A támogatás csak a szervezet 2008. év május 1. és október 31. között az adott rendezvényhez kapcsolódó kiadásai ellentételezésére használható fel;

9. Az elbírálás során előnyben részesülnek azok az egyesületek, amelyek

 • minél régebben működnek;
 • minél több tagot képesek felmutatni;
 • minél több programot, rendezvényt, versenyt szerveztek.

10. A pályázatok elbírálásának szakmai szempontrendszere és határideje

10.1. A pályázatok értékelését a döntést előkészítő bizottság javaslat alapján a SOSZ elnöksége végzi
10.2. A pályázat elbírálásának és a támogatás igénybevételének eljárási rendjét a Pályázati Útmutató tartalmazza.
10.3. Az érvényes pályázatokról a SOSZ elnöksége legkésőbb 2008. július 11.-ig dönt. A nyertes pályázatok listáját a SOSZ a www.sosz.hu honlapon a döntést követő 15. napig közzéteszi. A pályázókat a SOSZ írásban értesíti a döntésről és a nyertes szervezeteknek tájékoztatást nyújt a szerződéskötés feltételeiről. A nyertes szervezetekkel a SOSZ köt szerződést.
10.4. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a döntést követően, amennyiben a pályázati célra rendelkezésre álló keretösszeget – a beérkezett pályázatok száma vagy tartalma miatt – nem tudta felhasználni, úgy további beadási határidőt és/vagy módosított feltételeket határozzon meg egy módosított pályázati felhívás keretében.
10.5. A támogatásra kerülő feladat megvalósításának, valamint a szakmai beszámoló és a pénzügyi elszámolás benyújtásának határidejét és elkészítésének szempontjait a Pályázati Útmutatója tartalmazza.
10.6. A támogatott pályázókkal történő szerződéskötés feltételeit és a pályázó kötelezettségvállalásait a Pályázati Útmutató tartalmazza.
10.7. A Pályázati Útmutató szabályozza az eljárást amennyiben a támogatási igény meghaladja a pályázati támogatási keretet, illetve ha a keret nem kerül teljes mértékben felhasználásra.

Budapest, 2008. május 15.

SOSZ elnöksége