CÍM

1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.

TELEFON

+36 1 460 6810

E-MAIL

sosziroda@sosz.hu

Évet értékelt Gergely István, a Honvéd ügyvezető elnöke

947065C9-B8BF-43C5-8C4C-F998D9A5625A

Nagyot lépett előre 2018-ban a Budapesti Honvéd, és ez az előrelépés az egyesületi pontverseny eredményében is megmutatkozik. A 2017-es ötödik helyről az ezüstérmes pozícióba került a klub, amelynek ügyvezető elnöke, Gergely István azonban nem elsősorban a pontokban látja és méri a Honvéd sikerességét.

Ha csak a puszta tényeket, vagyis a Sportegyesületek Országos Szövetségének pontversenyét, a kimagasló fejlődést nézzük, kijelenthető: a klubok közül a Honvéd volt az egyik legeredményesebb 2018-ban.

Valóban rengeteget fejlődtünk, és az előrelépésünket jól tükrözik ezek az adatok, bár azért egy kicsit árnyalt a kép, hiszen sok függ attól, hogy milyen nemzetközi versenyek vannak az adott évben, kinek kedvez éppen az a szezon. Mert azt látom, hogy sok egyesület specializálódik, a sportágak tekintetében egy-két zászlóshajót építenek fel, mi azonban egészen más értékek mentén haladunk. Aki csak egyetlen pillantást vet a Honvéd arculatára, a magyar sportban elfoglalt pozíciójára, szerepére, láthatja, hogy ennél jóval több a mi egyesületünk. Sok lábon állunk és törekszünk a stabilitásra a sportágainkban. Az elmúlt időszakban több olyan sportolót is leigazoltunk a klubunkhoz, akik nem csak pusztán az eredményességre vannak és lesznek a jövőben is hatással, hanem igazi példaképei a gyerekeinknek. Emblematikus figurái vannak az egyesületnek, akik az összeredményesség mellett személyiségükkel az utánpótlás bázis szélesítésében, a toborzásban, a hosszú távon való építkezésben is jelentős szerepet vállalnak.

Az önök törekvése hosszú távon kifizetődő, gazdaságilag azonban megterhelőbb lehet, mint ha mondjuk, egy-két sportágra koncentrálnák a forrásaikat.

Nyilvánvalóan könnyebben finanszírozható és támogatható, ha egy-két sportágat menedzsel egy klub, de mi ennél jóval komplexebben gondolkodunk. A sokszínűségünket, többrétűségünket sokan felismerték a magyar sportéletben, azon túl, hogy élversenyzők szeretnének csatlakozni a klubhoz, sok sportág keres meg minket fúziós szándékkal, új szakosztályok szeretnének betagozódni az egyesületbe.

Ön szerint mi jelenti a legnagyobb vonzerőt?

Sok tényezőből tevődik össze. Az edzőink folyamatosan képzik magukat, így a sportszakmailag magas színvonalat tudunk biztosítani. A sportlétesítmények fejlesztésének köszönhetően minőségi körülményeket, hátteret adunk, példának okáért olyan egészségügyi centrumot hoztunk létre, amely egyik alappillére tud lenni a klubnak. Három masszőr, két gyógytornász, sportpszichológus és orvos áll a versenyzőink rendelkezésére, sportolóink az utókezelések mellett preventív kezeléseket is kaphatnak. Nagyon örülök neki, hogy felismerték, milyen hasznos a felkészülésükben a rendszeres gyógytorna, és élnek is ezzel a lehetőséggel. Mindezt egy helyen, térítésmentesen tudják igénybe venni. Lehet, hogy a bérek tekintetében nem mi nyújtjuk a legtöbbet, nem mi jelentjük a plafont, de olyan szolgáltatásokat és lehetőségeket tudunk adni a versenyzőinknek, amellyel megéri nekik a Honvédnál maradni vagy a Honvédhoz csatlakozni.

A „pluszok” szempontjából mit jelent az az életpálya-modell, amellyel szintén segítik a versenyzőiket?

Nagyon fontos, hogy a sportolói pályafutás befejezésével, de szerintem még fontosabb, hogy már az aktív pályafutás alatt, olyan támogatást adjunk a versenyzőinknek, hogy később eredményesen tudjanak kilépni a civil életbe. A sportolók egyfajta burokban töltik el a mindennapjaikat, s sokszor éreznek tanácstalanságot, ürességet a pályafutásuk végén, hiszen teljesen más életritmust kell kialakítaniuk, más mérföldkövek mentén kell majd élni az életüket. Eddig is nagy hangsúlyt fektettünk a képzésekre, hogy a sport mellett a tanulás területén is célzottan, a megfelelő irányba terelgessük versenyzőinket. A jövőben oktatási referens is dolgozik majd az klubnál, aki végigköveti sportolóink tanulmányait, képzéseit az oktatási intézményekben. Hogy mit takar ez pontosan? Koordinálja a kikérőket, tartja a kapcsolatot az iskola-igazgatókkal, osztályfőnökökkel, figyelemmel kíséri a tanulmányi eredményeket egészen az általános iskolától az egyetemig, főiskoláig, s tanácsokat ad versenyzőinknek abban, hogy milyen életpálya modellt alakítsanak ki. A Honvédségnek köszönhetően akár katonai, akár más, nem katonai irányba. Számos jó példát tudunk már most felmutatni, olimpiai és világbajnokok maradtak meg és dolgoznak eredményesen az egyesületben. Kiemelhetem közülük Kovács Katalint, Imre Gézát vagy Steinmetz Barnabást, akik ugyanazzal a lendülettel dolgoznak a klubért, amellyel a sporteredményeiket is elérték. Az én tapasztalataim alapján, a korábbi élsportolók remekül tudják kamatoztatni a sportban megszerzett képességeiket, az aktívak számára pedig a tanulás, a képzés érezhetően pozitív előrelépést jelent a sport területén is.

Amit felvázolt, az tulajdonképpen egy valós második családot jelent a gyerekeik, a sportolóik számára.

Pontosan erre törekszünk. Egyrészt szeretnénk a családok helyzetét megkönnyíteni, hiszen ma egy gyerek menedzselése a mindennapokban rengeteg áldozattal és lemondással jár a szülő számára. Igyekszünk ezekből a terhekből is átvállalni, mert azt szeretnénk elérni, hogy minden egyes szereplő, aki kötődik a klubunkhoz jó érzésekkel, bizalommal, a hovatartozás érzésével lépjen be a sporttelepünkre. Éppen ezért a szülőknek, nagyszülőknek is hamarosan számos lehetőséget kínálunk, példának okáért szabadidős sportolóként ugyanúgy részesei lehetnek az egyesület sportéletének, sport kultúrájának.

Mozgalmas esztendőbe léptünk át, hiszen 2019 rendkívül fontos év a tokiói olimpia, a kvalifikációk megszerzése szempontjából. Milyen elvárásai vannak a versenyzőkkel szemben?

Inkább magunkkal szemben vannak elvárásaim: továbbra is szeretnénk olyan hátteret adni, amely sikeressé teszi a kvalifikációs időszakot és az olimpiai felkészülést. Én a harmadik évemet kezdem meg a klub élén. A 2017-es év még csak az ismerkedés éve volt, igyekeztem átlátni a működési rendszert, megtapasztalni, hogy hol a helyünk a magyar sportéletben, és próbáltam felmérni azt, hogy honnan indulunk neki ennek a közös utazásnak. 2018-ban valósan is elrajtoltunk, s azt hiszem, céltudatos munkával minden szakosztályunkban valami nagyon szépet tudtunk alkotni. Vannak lezárt és vannak folyamatban lévő feladataink, de a lényeg idén sem változik: magas színvonalon, jó minőségen dolgozzunk, szolgáltassunk, hogy az egyik legvonzóbb, legértékesebb műhelye lehessünk az országnak. Amit fontosnak tartok megemlíteni, hogy továbbra is szüksége lenne az egyesületnek egy megfelelő uszodára. Öt sportágat viszünk, amelynek köze van a vízhez, rengeteg pénzt költünk el pályabérlésre, az Iskolám a Honvédban programunknak köszönhetően pedig ezres létszámmal tanulnak nálunk úszni a gyerekek a régi uszodánkban a testnevelési óra keretén belül.  Mindenképpen szükségünk lenne egy 50 méteres uszodára, amely fontos pillére lenne a Honvédban folyó szakmai munkának. Területünk és koncepciónk van, a költségvetésünkben egyelőre nem találom a szükséges forrásokat hozzá, de optimista vagyok, hiszen rengeteg támogatója van a klubnak. A Honvédség továbbra is erős partnerünk, ami köszönhető dr. Simicskó Istvánnak és a jelenlegi honvédelmi miniszter úrnak, Benkő Tibornak. Sok szinten kapcsolódunk a Honvédséghez, az erős kötődés és az ebből fakadó eredmények kölcsönösen erősítik mindkét felet több területen is, s bízom benne, hogy közös erővel még inkább kiteljesedhetünk.

Forrás: honvéd.hu