CÍM

1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.

TELEFON

+36 1 460 6810

E-MAIL

sosziroda@sosz.hu

December 20-ra módosult a határidő a Nemzeti Együttműködési Alap felhívásaiban

nea2020

Értesítjük a sportszervezeteket, hogy a Miniszterelnökség által biztosított forrásból a Nemzeti Együttműködési Alap Mobilitás és Alkalmazkodás Kollégiumának a 2020. évre vonatkozó a „Helyi és területi hatókörű civil szervezetek egyszerűsített támogatása 2020.” című pályázati beadási határideje 2019. december 20-ra módosultak. 

Ebben a kategóriában minden olyan sportszervezet adhat be jelentkezést melynek az éves összes bevétele az utolsó (számviteli beszámolóval alátámasztott módon) két lezárt üzleti év (2017. és 2018. év) egyikében sem érte el az 5 millió forintot.

A támogatás formája és mértéke A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás 100 %-os támogatási előleg formájában.

A támogatott tevékenység időtartamának kezdő és záró dátumait a 4. pont szerinti táblázat tartalmazza.

Az igényelhető támogatás összegének alsó határa 100.000,- Ft. 
Az igényelhető támogatás összegének felső határa 200.000,- Ft.

A támogatás terhére elszámolható költségek köre: A támogatás terhére a NEAr. 7. melléklete szerinti, a támogatott tevékenység időtartamába eső teljesítési időponttal rendelkező, valamint a beszámoló benyújtásának határnapjáig pénzügyileg is teljesült költségek számolhatók el a pályázó működésével összefüggésben. A támogatásból elszámolható költségek vonatkozásában költségvetési soronkénti példákat a Pályázati útmutató tartalmaz.

A pályázathoz saját forrás biztosítása nem szükséges. A támogatási intenzitás mértéke: 100 %

A pályázatokat az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszeren keresztül (EPER-ben) lehet benyújtani.

A pályázatok céljai a civil szervezetek alapcél szerinti közösségteremtő, a hatókörébe tartozó közösség érdekében végzett tevékenységéhez kapcsolódó költségeinek biztosítása, civil társadalom erősítése, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítése a működési költségeihez való hozzájárulás, illetve szakmai programjai megvalósításának támogatása révén.

A pályázatok lebonyolításával kapcsolatos feladatokat a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. látja el.

 

 

Mobilitás és alkalmazkodás kollégium

Pályázati azonosító: NEA-MA-20-EG

Benyújtás kezdezte: 2019.11.18. 8:00

Beadási határidő: 2019.12.20.23:59

 

A pályázati kiírások a következő linkeken érhetők el:

http://www.civil.info.hu/web/nea/palyazatok

www.bgazrt.hu