CÍM

1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.

TELEFON

+36 1 460 6810

E-MAIL

sosziroda@sosz.hu

SOSZ Közlemény

sosz-logo

Összhangban a Kormány 2020. március 11-én bejelentett intézkedéseivel, a Sportegyesületek Országos Szövetsége (SOSZ) elnökségének 3/2020. (III.12.) számú határozatában foglaltak alapján ezúton tájékoztatom tisztelt tagjainkat, hogy a koronavírus terjedésének megfékezése érdekében minden, a SOSZ által a jövőben szervezni kívánt, 100 főnél több személy zárt helyen történő egyidejű részvételét jelentő esemény, rendezvény a vonatkozó kormányrendelet hatályon kívül helyezéséig elmarad.

Kormánya 4/2020. (III.11.) számú kormányrendelete 4. pont d) alpontja kimondja:

 „zárt helyen 100 főnél több személy, nem zárt helyen pedig 500 főnél több személy részvételével rendezvény tartása tilos, azzal, hogy e korlátozás érvényesítése a rendező, valamint a helyiség üzemeltetőjének a felelőssége, (…)”

Kérjük a tisztelt tagtársakat, hogy a COVID-19 vírus megfékezésének érdekében hívják fel tagjaikat a szigorú higiéniai szabályok betartására, a kézfogás lehetőség szerinti mellőzésére, a rendszeres kézmosás, illetve fertőtlenítés fontosságára, és a kormányrendeletben foglaltak maradéktalan betartásához szükséges intézkedések haladéktalan megtételére.

Egyben kérjük a tisztelt tagtársakat, hogy a kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően járjanak el maguk is mind a tagszervezetek működése, mind a versenyek lebonyolítása tekintetében!

Budapest, 2020.03.12.

Deutsch Tamás

elnök