CÍM

1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.

TELEFON

+36 1 460 6810

E-MAIL

sosziroda@sosz.hu

SOSZ ajánlás a sportszervezetek részére a COVID-19 vírus terjedésének megakadályozásával összefüggő belső sportszervezeti szabályozások tartalmára vonatkozóan

maradjotthon

Figyelemmel a COVID-19 vírus terjedése miatt kialakult világjárvány okozta vészhelyzetre, valamint az elmúlt napokban kiadott Korm.rendeletekre, illetve a sportági szakszövetségek rendelkezéseire és egyes fővárosi nagyegyesületek saját szabályozásaira, a Sportegyesületek Országos Szövetsége (SOSZ) ezúton az alábbi ajánlást fogalmazza meg a SOSZ tagjai és más sportegyesületek részére.

A 46/2020. (III.16.) számú Korm. rendeletben foglalt kormányzati intézkedésekkel összhangban és figyelemmel egyes fővárosi nagyegyesületek által 2020. március 16. napjától (hétfőtől) határozatlan időtartamra (visszavonásig) meghirdetett belső szabályokra, a sportegyesületek által szervezett edzések megtartásának szünetelését ajánljuk a sportszervezeteknek! Ezen kívül felhívjuk a sportszervezetek figyelmét, hogy a Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése értelmében sportrendezvény kizárólag nézők nélkül, zárt körülmények között tartható meg!

Ami a sportlétesítmények látogatását illeti: azt ajánljuk, hogy a sportszervezetek a veszélyhelyzet elmúlásáig olyan szabályozást vezessenek be, amelyek értelmében a sportlétesítményekbe kizárólag a legszükségesebb esetben, és kizárólag sportolók, edzők, sportvezetők, valamint az adott sportszervezet alkalmazásában álló munkavállalók léphessenek be! Sem szülő, sem nagyszülő, sem egyéb hozzátartozó, sem megbízott felnőtt kísérő, sem vendég ne léphessen be az érintett sportközpont területére, és ennek a szabálynak a betartását szigorúan ellenőrizzék!

Amennyiben a hatóságok előírásai újabb lépések megtételét kívánják, abban az esetben az új előírások megismerését követően a SOSZ újabb ajánlást tesz közzé.

A SOSZ vezetése kéri a SOSZ valamennyi tagját és más sportegyesületeket, hogy felelős módon eljárva a saját belső szabályozását a jelen ajánlásban foglaltak figyelembe vételével alakítsa ki!

Vigyázzunk egymásra!

Budapest, 2020. március 17.

Deutsch Tamás
elnök