CÍM

1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.

TELEFON

+36 1 460 6810

E-MAIL

sosziroda@sosz.hu

Június 30-ig szociális hozzájárulás-mentességben részesülnek a sportszervezetek

sosz-logo

A koronavírus megfékezése érdekében az elmúlt napokban született elővigyázatossági intézkedések korbábban soha nem látott mértékben és gyorsaságban változtatta meg a sportegyesületekben folyó munka körülményeit, melynek hatására gyakorlatilag mindenhol leálltak a közös edzések, megtorpantak a felkészülési programok. Ezek szakmai oka is megszűnt, hiszen a bajnokságokat, kupa küzdelmeket lezárták, felfüggesztették, elhalasztották mind hazai, mind nemzetközi viszonylatban.
Ezen intézkedések a sportklubok számára merőben új helyzeteket teremtenek, melynek súlyos anyagi-pénzügyi következményei vannak. Ennek tompítására született kormányzati intézkedések megismerése és tudatos alkalmazása esélyt ad sportklubok számára a bajok mérséklésre.
Ezek néhány elemére kívánjuk a sportklubok figyelmét felhívni a „A koronavírus világjárvány hazánkat érintő hatásainak enyhítésére 47/2020. (2020.márius 18.) számú a Kormányrendelet néhány különösen hasznos és fontos részének a felidézésével.
A Kormány a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot és az állampolgárokat érintő hatásának enyhítése érdekében a következőket rendeli el:

Munka Törvénykönyve módosítása

• a már közölt munkaidőbeosztást a munkáltató egyoldalúan módosíthatja;
• otthoni munkavégzést és távmunkavégzést egyoldalúan elrendelt a munkáltató (a rendelet nem is alkalmaz határidőt, tehát ennek tartama a veszélyhelyzet megszűnéséig is tarthat, és nem kell a 44 napos szabályt figyelembe venni)
• a munkáltató a munkavállaló egészségi állapotának ellenőrzéséhez szükséges intézkedéseket megteheti.

Adó- és járulékcsökkentések, bérleti szerződések – kiemelt ágazatok

A kormányrendelet a turisztikai, a vendéglátóipari, a szórakoztatóipari, a szerencsejáték, a filmipari, az előadóművész, a rendezvényszervező és a sportszolgáltatást nyújtó ágazatok részére külön intézkedéseket határoz meg:
• A turisztikai, a vendéglátóipari, a szórakoztatóipari, a szerencsejáték, a filmipari, az előadóművész,a rendezvényszervező és a sportszolgáltatást nyújtó ágazatok tekintetében a nem lakás céljára szolgáló helyiségre vonatkozó bérleti szerződéseket 2020. június 30-áig nem lehet felmondással megszüntetni. A felmondási tilalom a Kormány rendeletével a veszélyhelyzet fennállásáig meghosszabbítható.
• A bérleti díj a veszélyhelyzet fennállása alatt nem emelhető, abban az esetben sem, ha azt a szerződés egyébként lehetővé teszi.
• A fent meghatározott ágazatokban működő gazdasági egységekben 2020. március, április, május és június hónapokra a foglalkoztatott
a) munkavállalók esetében a munkáltató mentesül a munkabér utáni közterhek megfizetése alól, (szociális hozzájárulási adó)
b) munkavállaló munkabérét terhelő járulékok közül kizárólag a természetbeni egészségbiztosítási járulékfizetési kötelezettség áll fenn, azzal, hogy annak havi mértéke nem haladhatja meg az egészségügyi szolgáltatási járulék havi összegét, a 7710 forintot.
• A turizmusfejlesztési hozzájárulás megfizetésére kötelezetteknek a 2020. március 1. napjától 2020. június 30. napjáig terjedő időszakra nem kell turizmusfejlesztési hozzájárulást fizetni, amely időszakra a turizmusfejlesztési hozzájárulás bevallására és
megállapítására nem kerül sor.

Törlesztési moratórium

• Ha a felek eltérően nem rendelkeznek, a veszélyhelyzet fennállása alatt az adósnak a hitelező által üzletszerűen nyújtott hitel- és kölcsönszerződésből, illetve pénzügyi lízingszerződésből (a továbbiakban: szerződés) eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége akként módosul, hogy az adós a szerződésből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége teljesítésére fizetési haladékot kap (a továbbiakban: fizetési moratórium). A fizetési moratórium nem érinti az adós azon jogát, hogy az eredeti szerződési feltételek szerint teljesítsen.
• A szerződések teljesítési határidejének módosulása a szerződést biztosító járulékos és nem járulékos mellékkötelezettségeket is módosítja, függetlenül attól, hogy a mellékkötelezettséget szerződésbe vagy egyoldalú jognyilatkozatba foglalták a felek.
• A fizetési moratórium 2020. december 31-éig tart, melynek időtartamát a Kormány rendeletével meghosszabbíthatja.
• A szerződéses kötelezettségek teljesítésének határideje, illetve a kötele-zettségvállalás időtartama a fizetési moratórium idejével.
• meghosszabbodik. A veszélyhelyzet fennállása alatt lejáró szerződés 2020. december 31-éig meghosszabbodik.
• A rendelkezéseket a 2020. március 18. napján huszonnégy órakor fennálló szerződések alapján már folyósított kölcsönökre kell alkalmazni.

E rendelkezések tudatos alkalmazása segítséget adhat a sportklubokban adódó nehéz gazdasági helyzetek enyhítésére is, ezért megismerésüket fontosnak tartjuk és ajánljuk minden sportvezető szíves figyelmébe.
Kormányrendelet a Magyar Közlöny 47. számában jelent meg és 2020. március 19-től hatályos.

Magyar Közlöny: MK_20_047