CÍM

1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.

TELEFON

+36 1 460 6810

E-MAIL

sosziroda@sosz.hu

MOB

Fábián, MOB-interjú

A MOB a sportszakma letéteményese

Jelentősen megváltozott a Magyar Olimpiai Bizottság szerepe a sportstruktúrában. A pénzelosztási és -felhasználási feladatok mellett az utánpótlásügyek jó része is az EMMI sportállamtitkárságára került,