Kiss Imre 80 éves

A Sportegyesületek Országos Szövetségének alapítója és egyben tiszteletbeli elnöke július 7.-én lett 80 éves! A SOSZ elnöksége a maga és a teljes tagsága nevében köszöntijó egészséget, hosszan tartó aktív életet és sok örömet kívánva neki családja, barátai és tisztelői körében.

Kiss Imre kiemelkedő sportvezető munkássága minden percét áthatotta az egyesületi sport iránti elkötelezettség, akár a hajdani nagy Csepel SC elnökeként, akár a Magyar Olimpia Bizottság alelnökeként, vagy  a SOSZ létrehozását követően annak elnökként 12 éven át végzett tevékenységére utalunk.

Munkássága egyik legutóbbi elismerése a SOSZ Brüll Alfréd életmű díja volt, de ezt megelőzően is több állami kitüntetésben részesült, így például a Magyar Köztársasági Érdemrendben, a Kemény Ferenc díjban, a Sportérdeméremben, valamint az Eszterházy Miksa díjban.

Tíz éve kezdeményezője, majd azóta is folyamatos aktív támogatója a SOSZ megújításának, megerősítésének, valamint a hazai sportélben betöltött szerepe növelésének. A szolgáltató sportszövetség szemléletének általános térnyerése a SOSZ működésében, a hatékony érdekképviseleti munka megvalósítása folyamatos szívügye. Neki is köszönhető, hogy a SOSZ 2015-ben „elért”  legkisebb taglétszáma több mint tízszeresére nőtt azóta és a SOSZ-ból köztestület lett.

Köszönet érte Elnök úr! Isten éltesse!