Adatkezelési szabályzat

A Sportegyesületek Országos Szövetségének adatkezelési szabályzata a szükséges mellékletekkel és kiegészítésekkel.

Okirat sablonok

Az alábbi sablonok közzétételével az egyes szervezetek (egyesületek, alapítványok) nyilvántartásba vételi, ill. változásbejegyzési eljárása során alkalmazandó dokumentumai elkészítéséhez kívánunk tartalmi és egyben formai segítséget is nyújtani.

Tájékoztatjuk, hogy a sablonok a gyakorlatban többször előforduló hibák kiküszöbölése mellett, az új Ptk. és az új közhasznúsági törvény előírásainak figyelembevételével kerültek megszövegezésre. Mindemellett azok bírósági eljárásokban való alkalmazása nem garantálja a kérelem pozitív elbírálását, illetve a hiánypótlási felhívás nélküli bejegyzést, mert tartalmuk a jogszabály változások folytán folyamatosan alakuló bírói gyakorlathoz igazodik.

Felhívjuk a figyelmet arra is, hogy ezen okirat sablonok nem a jogszabály szerinti mintaokiratok (11/2012. (II.29.) KIM rendelet), így ezek alapján nem kezdeményezhető egyszerűsített nyilvántartásba vételi (változásbejegyzési) eljárás (2011. évi CLXXXI. törvény 34. §).

A dokumentumok megnyitásához az ingyenesen letölthető LibreOffice szövegszerkesztő programot ajánljuk. (Amennyiben az okirat sablon “zip” formátumban töltődött le a számítógépre, először indítsa el a Libre Office szövegszerkesztő programot és onnan nyissa meg a letöltött “zip” fájlt.)
I/a. Egyesület (kizárólag egyesületi forma esetén, 2011. évi CLXXXI. törvény 95.§ aa) pont)
I/b. Közhasznú egyesület (kizárólag egyesületi forma esetén, 2011. évi CLXXXI. törvény 95.§ aa) pont)
Egyebekben a használható okirat sablonok megegyeznek a nem közhasznú egyesületével lásd I/a. pont.

II/a. Alapítvány (kizárólag alapítványi típus esetén)
II/b. Közhasznú alapítvány (kizárólag alapítványi típus esetén)
Egyebekben a használható okirat sablonok megegyeznek a nem közhasznú alapítványéval lásd II/a. pont.

III/a. Sportegyesület (2011. évi CLXXXI. törvény 95.§ ac) pont)
Egyebekben a használható okiratsablonok megegyeznek a nem közhasznú egyesületével lásd I/a. pont.

III/b. Közhasznú sportegyesület (2011. évi CLXXXI. törvény 95.§ ac) pont)
Egyebekben a székhelyhasználat jogcímét igazoló okirat, a névhasználatot engedélyező nyilatkozat, a jegyzőkönyv, a közgyűlési jelenléti ív és a tagjegyzék az I/a. pontból, valamint a tisztségelfogadó nyilatkozat az 1/b. pontból tölthető le.

IV/a. Szövetség (2011. évi CLXXV. törvény 4. § (3) bekezdés)
IV/b. Közhasznú Szövetség
Egyebekben a használható okirat sablonok megegyeznek a nem közhasznú szövetségével lsd. IV/a. pont

V/a. Civil szervezetek elektronikus úton megküldött beszámolóinak közzétételéhez
Forrás: birosag.hu

Keresés az oldalon

Bejelentkezés

Legfrissebb hírek