Tagfelvétel

Az alapító sportegyesületeken kívül a Szövetség teljes jogú tagja lehet minden olyan sportegyesületi jogállású társadalmi szervezet és sportiskola, valamint sportvállalkozás /a továbbiakban: sportegyesület/, amely országos sportági szakszövetség vagy sportági szövetség tagja, és azok versenyrendszerében a sportolói révén igazoltan részt vesz (lásd: alapszabály), a Szövetség alapszabályát magára nézve kötelezően elfogadja, és eleget tesz tagdíjfizetési kötelezettségének.

Az éves tagdíj mértéke: 15 000 Ft

A tagfelvételi eljárás elindításához az alábbiakat kell tennie:
  1. Töltse le, majd töltse ki a tagfelvételi kérelem dokumentumot!
  2. Töltse ki az elektronikus regisztrációs űrlapot.
  3. Szerezzen be egy 30 napnál nem régebbi cégbírósági kivonatot!
  4. A dokumentumokat küldje el a sosziroda@sosz.hu e-mail címre!
Kérjük töltse ki a tagfelvételi kérelmet, a regisztrációs űrlapot és az adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatot, majd egy cégbírósági kivonattal együtt juttassa vissza a sosziroda@sosz.hu e-mail címre.