A közhasznúság megújítása

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról rendelkezett a 2011. évi CLXXV. törvény. A hatályba lépése előtt nyilvántartásba vett közhasznú szervezet az e törvény szerinti feltételeknek való megfelelése esetén 2014. május 31-ig kezdeményezheti (és mondjuk ki: kezdeményeznie kell!) az új, már ennek a törvénynek megfelelő közhasznúsági nyilvántartásba vételét. 2014. június 1-jétől már csak az ilyen szervezet jogosult a közhasznú megjelölés használatára.

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény vonatkozó rendelkezéseinek alapján a közhasznú szervezetekre háruló teendők ismertetése
A közhasznúság fogalmának, törvényi feltételeinek újragondolása szükségessé vált az elmúlt évek során, ezért a közhasznúsági kategóriák pontos lehatárolása, új tartalommal való feltöltése időszerűvé vált. A törvény egyik legfontosabb – közhasznúságra vonatkozó – újítása a minősítés egyfokozatúvá tétele, ami sarkítva azt jelenti, hogy a feltételrendszer szempontjából az lehet közhasznú, aki a korábbi kiemelt közhasznúsági kritériumoknak meg tudott felelni. A törvény célja, hogy az eredeti elképzeléseknek megfelelően, tényleges tartalommal töltse meg a közhasznúság fogalmát. Az egységes jogértelmezés és jogalkalmazás érdekében a törvény meghatározza a közhasznú tevékenység céljának fogalmát, valamint a közhasznú jogállás megszerzéséhez szükséges feltételeket.

A törvény hatályba lépése előtt nyilvántartásba vett közhasznú, illetve kiemelkedően közhasznú jogállás esetében a számviteli beszámolót letétbe helyezett szervezet 2014. május 31. napjáig továbbra is igénybe veheti az e törvény hatálybalépése előtt megszerzett, valamint a jogszabályok által számára biztosított kedvezményeket, jogállása közhasznú.

A törvény hatályba lépése előtt nyilvántartásba vett közhasznú, illetve kiemelkedően közhasznú jogállású szervezet az e törvény szerinti feltételeknek való megfelelése esetén 2014. május 31. napjáig kezdeményezheti az e törvénynek megfelelő közhasznúsági nyilvántartásba vételét. 2014. június 1. napjától csak az e törvény szerint közhasznúsági nyilvántartásba vett szervezet jogosult a közhasznú megjelölés használatára és a közhasznú jogálláshoz kapcsolódó kedvezmények igénybevételére. 2014. június 1. napjától a szervezet nyilvántartására illetékes szerv törli az e törvény hatályba lépése előtt nyilvántartásba vett közhasznú, illetve kiemelkedően közhasznú jogállású szervezetek közhasznú jogállását, kivéve, ha a szervezet igazolja, hogy az e törvény szerinti közhasznúsági nyilvántartásba vétel iránt kérelmét benyújtotta, és a bíróság megállapítja, hogy a szervezet a törvényi feltételeknek megfelel. Mindebből tehát az következik, hogy 2014. május végéig letétbe kell, helyezni a 2012-évre vonatkozó dokumentációt (ezt 2013. május végéig), a 2013-évre vonatkozó dokumentációt (ezt 2014. május végéig), szerintem célszerű a közhasznúsági kérelemhez is mellékelni ezeket a dokumentációkat, és a közhasznúsági kérelemhez csatolni kell a jelen törvény rendelkezéseinek megfelelően módosított a közhasznúsági feltételeknek megfelelő alapszabályt, az ezt elfogadó közgyűlési jegyzőkönyvet és jelenléti ívet is.