Május 27-én küldöttgyűlés, tisztújítással

Ülést tarott a SOSZ elnöksége. A központi téma a rendes, évi küldöttgyűlés előkészítése volt, amelyet május 27-re hívtak össze. Elkészült a küldöttgyűlésnek benyújtandó minden szükséges dokumentum tervezete, ezeket az elnökség megtárgyalta és elfogadta. Az április 29-re tervezett, következő ülésen véglegesítik a 2015-ös pénzügyi beszámolót, és már aznap postázzák az előterjesztéseket a tagszervezeteknek. A rendes évi küldöttgyűlések hagyományos napirendje ezúttal tisztújítással bővül, hogy kialakuljon az új alapszabálynak megfelelő, új vezetési szervezet.

Néma tisztelgéssel kezdődött a SOSZ elnökségi ülése, amelynek a résztvevői felállva emlékeztek a napokban elhunyt Kuszbel Ferencre, aki utolsó megbízatásaként a szövetség felügyelő bizottságának tagja volt, most már kimondhatjuk: a haláláig. Dr. Deutsch Tamás elnök bejelentette, hogy a SOSZ Kuszbel Ferencet saját halottjának tekinti, és a Központi iroda munkatársai már felvették a kapcsolatot a családdal.

Az ülés fő témája a rendes, évi küldöttgyűlés előkészítése volt. Május 27-én, pénteken 10 órára hívták össze a Magyar Sport Háza első emeleti, nagy tanácstermébe, hiszen azon a küldötteken kívül minden tagszervezet képviselője tanácskozási joggal részt vehet.

Elkészült a szükséges dokumentumok tervezete, és azokat az elnökségi ülést automatikusan megelőző alelnöki értekezlet már megvitatta. Most a grémium is egyhangúlag elfogadta, azzal, hogy a következő, április 29-re tervezett elnökségi ülésen véglegesítik a 2015-ös pénzügyi beszámoló szövegét, és valamennyi előterjesztést még aznap postázzák a tagszervezeteknek.

Az első lépés a megyei küldöttválasztó gyűlések összehívása, ami az új alapszabálynak megfelelően az elnökség hatásköre. Áprilisban tizennégy gyűlést rendeznek meg, miután három megyében a SOSZ-nak jelenleg nincs tagszervezete, míg háromban csak egy-egy van, akik alanyi jogon delegálnak küldöttet, hiszen minden megye jogosult legalább egy küldöttel részt venni a munkában. A gyűléseken a SOSZ is képviselteti magát, az elnök révén nem is egy helyen, és ő adja a megbízást elnökségi tagoknak és a Központi iroda munkatársainak a részvételre.

A megyei gyűléseken négy évre nem személyt, hanem – a szabályoknak megfelelő számú – küldött delegálására jogosult egyesületet választanak. A SOSZ 130 tagszervezete a megyei küldöttválasztó gyűléseken összesen 36 küldöttet választhatnak. Az elkövetkező években azonban minden rendes, évi küldöttgyűlés előtt létszámkontrollra kerül sor, mert – amint az várható – a tagszervezetek számának a növekedése folytán a megyéket (és persze Budapestet) újabb helyek illetik majd meg. Mivel ez a logikus lépés még nem szerepel az alapszabályban, a májusi küldöttgyűlésen kerül sor a módosításra.

Elkészült a 2015. év szakmai beszámolója, míg a pénzügyi beszámoló végleges tervezete az április végi elnökségi ülés elé kerül. Elkészült a 2016. évi szakmai terv és a költségvetés tervezete is.

Olvasóink tájékoztatására néhány pontot már most idézünk a szakmai programból, hiszen az a SOSZ új arculatát villantja fel, és az dr. Deutsch Tamás megfogalmazása szerint az átalakulás első lépésének tekinthető:

  • a szövetség professzionális működéséhez szükséges valamennyi feltéttel megteremtése (a Központi irodától kezdve a különböző szabályzatok megújításán át a SOSZ új arculatáig, például a honlapunk megújulásáig)
  • a SOSZ szolgáltató funkcióinak megerősítése és bővítése: jogsegély, pályázatfigyelés, pályázatírás, pénzügyi tanácsadás, adótanácsadás, könyvelési tanácsadás a tagoknak
  • a sportegyesületek helyzetét feltáró szakértői elemzés elkészítése, valamint a kis- és közepes egyesületek fejlesztését szolgáló program kidolgozása
  • szakmai együttműködési megállapodások létrehozása a meghatározó sportszakmai szervezetekkel, a MOB-bal, valamint a sportkormányzattal
  • regionális fórumok és országos sportszakmai értekezlet megszervezése

A rendes, évi küldöttgyűlés napirendje az idén újabb ponttal bővül: a terveknek megfelelően tisztújításra is sor kerül. Az elnökség és a felügyelő bizottság tagjai május 27-i hatállyal lemondanak, módot adva az új alapszabályban rögzített átalakulásra. Már közismert, hogy a négy évre megválasztott, új elnökség 11 tagú lesz, elnök és 10 elnökségi tag alkotja, míg a felügyelő bizottságba három tagot választ a küldöttgyűlés, és a trió tagja állapodnak meg az elnökük személyéről.

Eldőlt, hogy a háromtagú jelölőbizottság munkáját titkár segíti. A bizottsági tagok maguk közül választanak elnököt. A jelölőbizottság tagja lett – az elnökség egyhangú egyetértésével – Kiss Imre és Vass Károly tiszteletbeli elnök, Virág Lajos ügyvezető igazgató, míg a titkári teendőket Stevik Péter látja el. A jelölés szabályairól szóló ismertetőt és a szükséges mellékleteket, űrlapokat a tagszervezetek megkapják. A bizottság minden jelölttel személyesen konzultál.

Írta: Szekeres István