“AKTUALITÁSOK A SPORTSZERVEZETEK ADÓZÁSI, JOGI ÉS PÁLYÁZATI KÉRDÉSEIBEN” konferencia (letölthető előadások)

A Sportegyesületek Országos Szövetsége (SOSZ) törekevése, hogy a SOSZ tagszervezetei és alkalmanként a SOSZ programjai iránt érdeklődő sportegyesületek számára hasznos ismereteket nyújtó szakmai rendezvények szervezése, illetve más szervezetek ilyen programjaihoz való csatlakozás – a szolgáltató SOSZ gondolat jegyében.

A tavalyi magas érdeklődés bizonyította, hogy az adózási és a sport-, illetve civil szervezeti jogi-, valamint a sportszervezetek számára elérhető pályázati lehetőségek témája örökzöldek, e területeken évről évre jelentős változások jönnek létre a jogalkotói aktivitás nyomán. Ezekben eligazodni, tájékozottnak lenni nem csak általában érdemes, hanem a gyakorlat terén hasznos és fontos, mivel ezzel egyrészt elkerülhetőek a jogszerűtlen működésből eredő hátrányos jogkövetkezmények, másrészt számos gazdasági előnyben részesülhetnek.
A 2018-es esztendő ismét különösen sok változással jár, erre tekintettel a SOSZ meghirdeti az „AKTUALITÁSOK A SPORTSZERVEZETEK ADÓZÁSI, JOGI ÉS PÁLYÁZATI KÉRDÉSEIBEN” konferenciát.

A konferencia programja:

14:30 Regisztráció
15:00 Köszöntő
Deutsch Tamás, a Sportegyesületek Országos Szövetsége elnöke

15:10 A hazai sportgazdaság fejlődése, a sportszervezeteket érintő legfőbb adózási változások
Nagy József, a SOSZ elnökségi tagja, a NAV főosztályvezetője (Nagy József előadása)

15:50 A sportszervezetek működésével kapcsolatos jogi problémafelvetések, gyakorlati jogesetek tükrében
dr. Farkas Attila Erik ügyvéd, a SOSZ jogtanácsosa (dr. Farkas Attila Erik előadása)

16:20 Tájékoztató a TAO támogatási rendszer jogi kereteiről és a sportot érintő legfontosabb tudnivalókról
dr Németh Nóra, a NAV Központ tájékoztatási szakreferense (Németh Nóra előadása)

17:00 Sportcélú pályázatokról gyakorlati szemmel
Szalai Miklós, az Ferencvárosi Torna Club gazdasági főigazgatója (Szalai Miklós előadása)