CÍM

1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.

TELEFON

+36 1 460 6810

E-MAIL

sosziroda@sosz.hu

Tájékoztató fórumot tartott a SOSZ a HISZEK Benned Sport Programról

RTG_0632

A Sportegyesületek Országos Szövetsége lebonyolításában 2016-ban elindított nagysikerű HISZEK Benned Sport Program II. alprogramjának következő üteme június 12-én kiírásra került. A Program részleteiről és kiírásban történt változásokról Virág Lajost a Sportegyesületek Országos Szövetsége ügyvezető igazgatója tartott tájékoztatót.

Már a Program IV. üteme került kiírásra, hogyan értékeli az eddigi tapasztalatokat?

Mindenképpen sikerként értékeljük, hogy idén júniusban az Emberi Erőforrások Minisztériuma Sportért Felelős Államtitkársága, valamint a Sportegyesületek Országos Szövetsége által 2016-ban útjára indított Program IV. ütemének kiírásáról értesíthetjük a hazai sportszervezeti élet szereplőit. A Program első három ütemében 2,5 év alatt fél milliárd forint támogatást tudtunk folyósítani közel 500 kis és közepes sportszervezet részére, ami átlagban egymillió forintos támogatási összeget jelentett a Programban nyertes sportszervezetek esetében. A sportszervezetektől érkezett visszajelzések alapján a Programon keresztül sikerült valós igényeket kielégítő megoldást találni, hiszen a Program egyrészt olyan sportszervezeti réteget céloz meg, amelynek nagy része kiesik a nagy sportfinanszírozó rendszerek kedvezményezettjei közül, másrészt pedig méretüknél fogva a kis- és közepes sportszervezetek közé tartoznak.

Kik jelentkezhetnek a Programra? Említette a kis- és közepes egyesületeket, kik tartoznak ezen definíció alá?

Bármely Magyarországon bejegyzett sportági szakszövetségi, vagy sportszövetségi tagsággal rendelkező sportszervezet jelentkezhet, amely látvány-csapatsport támogatásban 2017 – 2019. években nem részesült, vagy a sportszervezetek látvány-csapatsportban működő és látvány csapatsport támogatásban 2017 – 2019. években nem részesült szakosztályai. Röviden, aki az utóbbi 3 évben TAO támogatásban részesült annak a jelentkezését nem tudjuk elfogadni. Változás a Program III. üteméhez képest, hogy a kiemelt sportágfejlesztési támogatásban (KSF) részesülő sportszervezetek, vagy szakosztályok a jelentkezéskor már KSF támogatási összeghatár nélkül jelentkezhetnek. A kedvezményezetti kör továbbá minden olyan sportszervezet melynek taglétszáma nem haladja meg az 1200 igazolt versenyzőt, valamint az éves árbevétele az 500 millió forintot.

Továbbra is a versenyengedéllyel rendelkező utánpótlás korú versenyzői sportegyesületi taglétszám bővítés támogatása a Program fő célja?

A Program elsődleges célja az egyesületi keretek közötti sportolás népszerűsítése, ezen belül is kis- és közepes egyesületek utánpótlás-neveléssel összefüggő sportszakmai feladatinak ellátásának támogatása, valamint, hogy a versenysport területén, helyi szinten tevékenyen szerepet vállaló sportszervezetek hatékonyabb tehetségkiválasztó munkát végezhessenek. Ha ez utánpótláskorú versenyzői létszámemelkedéssel párosul, abban az esetben minden szereplő elégedett lesz az eredménnyel.

Milyen programtartalmakat várnak a jelentkezéskor?

Alapvetően a benyújtott programtartalmaknak az utánpótláskorú versenyzői taglétszám növelését kell, hogy szolgálják, de a támogatás a megnövekedett taglétszám következtében szükséges létesítmény-használat, edzők és további sportszakemberek foglalkoztatásához kapcsolódó személyi jellegű kiadások, sporteszközbeszerzések, versenykiírással és versenyeztetéssel összefüggő feladatok terén felmerülő költségek finanszírozására is fordítható. Szeretnénk edukációs folyamatot is beindítani a programmal, mivel hiszünk benne, hogy például a helyi sportszervezetek a helyi közoktatási- és köznevelési intézmények közötti együttműködésekben még van mit fejlődni. Ezen kívül várunk minden olyan kreatív programot, amit az egyesületi keretek közötti sportolást népszerűsíti.

Mekkora a támogatást igényelhetnek a sportszervezetek és milyen időszakra vonatkozik a támogatási felhasználhatósága?

A támogatási időszak 2019. február 1. – 2019. december 31. A támogatás keretösszege ebben az ütemben nem változik az előző ütemhez képest, marad a kettőszázmillió forint. A nyertes programtartalmat benyújtó sportszervezetek esetében programonként ötszázezer és ötmillió forint közötti támogatási összeg felhasználására nyílik lehetőség. Az eddigi tapasztalataink alapján a többszakosztályos sportszervezetek nagyobb eséllyel nyernek el magasabb támogatási összeget, de ezzel nem riasztanám el a kisebb egyesületeket sem, mivel számos példa már bizonyította, hogy a kis egyesületek által beadott programtartalmak, ha a program céljainak megfelelnek szintén jó eséllyel támogathatók.

Miben tudja segíteni a jelentkezést a Sportegyesületek Országos Szövetsége?

Minden olyan információt megadunk tagszervezeteink részére, ami szükséges lehet ahhoz, hogy sikeres programokat tudjanak megvalósítani a sportszervezetek a Program során. Emellett sportszakmai, tervezési, pályázati tanácsadásban tudunk olyan információkat nyújtani, ami nagyban segítheti az esélyét, hogy támogatható legyen egy Program. Az ország több pontján fogunk személyesen tájékoztató fórumokon megjelenni, ami személyes konzultációra is lehetőséget ad a jelentkezni kívánó sportszervezetek részére.

Meddig lehet jelentkezni a Programra? Van-e valami változás a jelentkezés menetében az elmúlt évekhez képest?

A jelentkezési határidő 2019. július 15. Bár tudjuk, hogy ebben az időszakban sokan nyári szabadságunkat töltik, vagy edzőtáborokat szerveznek, de biztatunk minden sportszervezeti vezetőt, hogy akár a beadási határidő előtt több héttel is juttassa el hozzánk a programját, mivel a jelentkezés folyamatos. A jelentkezés folyamatában fontos változás, mint már említettem, hogy csak a látvány csapatsport támogatásban részesülő sportszervezetek, vagy szakosztályai vannak kizárva a programból. Továbbá a másik fontos változás, hogy abban az esetben, ha az elmúlt években a jelentkező sportszervezet, vagy sportszervezet szakosztályának versenyzői létszáma éves alapon csökkenést mutatott, abban az esetben egy „B” jelű jelentkezési lapon kell benyújtani, amiben bemutatják milyen sportszakmai változásokat fognak tenni azért, hogy a csökkenő tendencia megforduljon. Reményeink szerint ezeknek a változásoknak bevezetésével még sikeresebb lehet a Program.