CÍM

1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.

TELEFON

+36 1 460 6810

E-MAIL

sosziroda@sosz.hu

Az adózási, jogi és pályázati konferenciánk előadásai

SOSZ KONFERENCIA 2020

A Sportegyesületek Országos Szövetsége a sportegyesületek számára hasznos ismereteket nyújtó rendezvények létrehozását fontos feladatának, küldetésének tekinti, ezért is szervezte meg február 3-án a szakmai konferenciáját az egyesületi vezetők, sportszakemberek számára.

A tavalyi magas érdeklődés bizonyította, hogy az adózási és a sport-, illetve civil szervezeti jogi témák örökzöldek, mivel e területen évről évre jelentős változások jönnek létre a jogalkotói aktivitás nyomán. Ezekben eligazodni, tájékozottnak lenni nem csak általában érdemes, hanem a gyakorlat terén is fontos, mert ezzel elkerülhetőek a jogszerűtlen működésből erdő hátrányos jogkövetkezmények. A 2020-as esztendő ismét különösen sok változással jár.

Dr. Deusch Tamás, a SOSZ elnökének köszöntője után Nagy József, a SOSZ elnökségi tagja kezde előadásával a konferenciát, aki összefoglalva bemutatta az idei évben történt legfontosabb adó- és eljárásjogi szabályokban történt módosításokat, valamint kitért azokra is, hogy például mit lehet tudni az online- nyomtatvány kitöltő alkalmazásról, kell-e on-line számlát adni a sportegyesületeknek, valamint, hogy mikor lehet egyszerűsített közteherviselési hozzájárulást (ekho) választani sportegyesület munkavállalójának.

Dr. Rabné dr. Barizs Gabriella, a NAV Központi Irányítás Ügyfélkapcsolati Főosztály szakreferense a látványcsapatsportágak támogatási rendeszeréről és a gyakorlati alkalmazásuk tapasztalatait bemutatta be előadásában, dr. Farkas Attila Erik, a SOSZ jogtanácsosa a sportszervezetek működésével (közgyűlések, alapszabály stb), sportolói jogállásokkal, sportolói szerződésekkel, nevelési költségtérítésekkel kapcsolatos speciális jogi kérdéseket. Végezetül Virág Lajos, a SOSZ ügyvezető igazgatója a HISZEK Benned Sport Programban elnyert támogatások elszámolásához kapcsolódó információkat és tapasztalatokat osztotta meg a nagyszámú érdeklődővel.

A konferencián elhangzott előadások anyagait itt olvashatják:

 

Nagy József előadása

dr Rabné dr Barizs Gabriella előadása

dr Farkas Attila Erik előadása

Virág Lajos előadása