A Magyar Olimpiai Bizottság, a Magyar Paralimpiai Bizottság, valamint a Sportegyesületek Országos Szövetsége közös Nyilatkozata

A Magyar Olimpiai Bizottság (MOB), a Magyar Paralimpiai Bizottság (MPB) és a Sportegyesületek Országos Szövetsége (SOSZ) az olimpia és a paralimpia halasztása miatt közös nyilatkozatot tett közzé, hogy az egyéni sportolóknál csak úgy történjen egyesületváltás a jövő év végéig, hogy az minden érintett számára elfogadható legyen.
2020. március 24-én sajnálattal kellett tudomásul vennünk, hogy a koronavírus világjárvány miatt a Nemzetközi Olimpiai Bizottság – a japán Kormánnyal és a játékok szervezőbizottságával egyetértésben – a XXXII. Tokiói Nyári Olimpiai Játékokat 2021-re halasztotta. Néhány nappal később Nemzetközi Paralimpiai Bizottság is hasonló döntést hozott a Tokiói Nyári Paralimpiai Játékokat illetően.
Ez a döntés a sport világában számos, a nemzeti olimpiai és paralimpiai bizottságokat, a sportszövetségeket, a sportszervezeteket és a sportolókat érintő sportszakmai és jogi következménnyel jár. A tokiói olimpia és paralimpia elhalasztása a hazai sportszervezetekkel amatőr vagy hivatásos sportolói szerződéses jogviszonyban levő, már olimpiai vagy paralimpiai kvótával rendelkező vagy olimpiai vagy paralimpiai kvóta megszerzésére reálisan esélyes, egyéni sportágakban sportoló versenyzők szerződéses jogviszonyára is komoly kihatással van.
A sportolók és a sportszervezetek között létrejött sportolói szerződések (amatőr sportszerződések, valamint hivatásos sportolói munkaszerződések és megbízási szerződések, a továbbiakban együtt: Sportolói Szerződések) jelentős része a felek azon kölcsönös szándékán alapult, hogy a Sportolói Szerződések időtartama az olimpiai és paralimpiai játékok évének végéig tartson. Ennek megfelelően a Sportolói Szerződések jelentős része 2020. december 31-i határidőig került megkötésre. A tokiói olimpia és paralimpia elhalasztásával azonban így nem teljesül a sportolók és a sportszervezetek által a szerződéskötéskor egybehangzó akarattal megfogalmazott szerződéses cél, hogy a kölcsönös garanciák jegyében a Sportolói Szerződések az olimpiai ciklus végéhez igazodjanak, és az erre vonatkozó gyakorlatnak megfelelően az olimpiai és paralimpiai játékok évének végéig tartsanak.
A sportról szóló 2004. évi I. törvény, valamint az egyes országos sportági szakszövetségek szabályzatai alapján a sportolók a Sportolói Szerződéseik lejártával, másik sportszervezethez igazolhatnak át. Mindez azt eredményezheti, hogy a sportolóval 2020. december 31-ig szerződéses jogviszonyban álló sportszervezet hiába biztosította éveken át a sportoló felkészüléséhez és eredményes olimpiai és paralimpiai szerepléséhez szükséges sportszakmai, pénzügyi, személyi és tárgyi feltételeket, az átigazolás következtében a sportoló eredményes olimpiai és paralimpiai szereplésével járó dicsőség, valamint az ehhez kapcsolódó anyagi és erkölcsi elismerés közvetlen haszonélvezője más sportszervezet lesz. Mindez a sportolóval az olimpiai ciklus alatt jogviszonyban álló, a felkészülés feltételrendszerét biztosító sportszervezetek számára méltánytalan helyzetet eredményezhet.
A fentiekre tekintettel a Magyar Olimpiai Bizottság, a Magyar Paralimpiai Bizottság, valamint a Sportegyesületek Országos Szövetsége – az Emberi Erőforrások Minisztériuma Sportért Felelős Államtitkárságának szakmai egyetértésével – tisztelettel kezdeményezi valamennyi sportszervezet vezetőjénél, hogy a Fair Play szellemében a már olimpiai, illetve paralimpiai kvótát megszerző, valamint az olimpiai, illetve paralimpiai kvóta megszerzésére reálisan esélyes (olimpiai és paralimpiai „A”, „B”, „C” keret tag sportolók), egyéni sportágban sportoló versenyzőket érintő átigazolásokat 2021. december 31-ig kizárólag csak abban az esetben kezdeményezzenek, ha az átigazolás mindhárom érintett fél (a sportoló jelenlegi sportszervezete, a sportoló új sportszervezete, valamint a sportoló) közös megegyezésével történik meg.”

Az érintett felek által aláírt nyilatkozat: SOSZ MOB MPB EMMI nyilatkozat