Együttműködési megállapodást kötött az Állami Számvevőszék és a Sportegyesületek Országos Szövetsége

A SOSZ elnökségének 2021. december 15-i évzáró találkozóján Domokos László, az Állami Számvevőszék elnöke és dr. Deutsch Tamás, a Sportegyesületek Országos Szövetsége elnöke együttműködési megállapodást írt alá sportegyesületek által kezelt közpénzek átláthatóságának és elszámolhatóságának javítása céljából.

Az együttműködési megállapodás megerősíti, hogy a közpénzekkel és közvagyonnal való gazdálkodás színvonalának javítása, fejlesztése, valamint az integritás értékeinek erősítése ezen a területen is elhanyagolhatatlan feladat. Fontos, hogy mindez nemcsak általában szolgálja a társadalmi érdeket, hanem konkrétan képes javítani a sportolók körülményeit, illetve az egyesületek hatékony munkáját is.

Az együttműködés indokoltságát alátámasztja, hogy az elmúlt tíz éves időszakban a sportegyesületek számára különféle csatornákon eljuttatott állami támogatások igen dinamikusan növekedtek. Ez a tény felértékeli a közpénzzel való átlátható gazdálkodás jelentőségét, ami az ellenőrzések módszertanának fejlődését is maga után vonja.

A sportegyesületi szektor számára az ÁSZ a SOSZ közreműködésével tud segítséget adni azon leggya-koribb a hiányosságok kiküszöböléséhez, amit ellenőrzései során feltárt, megismert. Ennek révén, az egyediségekre koncentrálva, mára könnyen beazonosíthatók azok a típushibák és hiányosságok, ame-lyeknek a kijavításra a szervezetek vezetői azonnali lépéseket tudnak tenni saját egyesületük minden-napjaiban.

Számvevőség szakemberei által kidolgozott módszertani anyagok rendszeresen szerepelni fognak a SOSZ képzésein és az előadók lehetőséget adnak majd a felvetődő kérdések tisztázására is.