SOSZ tájékoztatók az Állami Számvevőszék által kért adatszolgáltatáshoz

A közeli napokban számos sportegyesület kapott levelet az Állami Számvevőszék (ÁSZ) adatértékelési vezetőjétől, melyben „A költségvetési támogatásban részesülő, számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek ellenőrzése – Sportegyesületek, sportszövetségek ellenőrzése” című ellenőrzési program előkészítéséről.
Ha sportszervezetüket ez nem érinti, kérjük tekintse tárgytalannak az alábbi tájékoztatást, bár soha nem árt az efféle dolgokkal tisztában lenni.
A SOSZ és az ÁSZ decemberben együttműködési megállapodást kötött a sportegyesületekben folyó gazdasági, pénzügyi tevékenység segítése, javítása és átláthatóbbá tétele érdekében, melynek legfőbb eszköze a tájékozottság kölcsönös javítása.
Tapasztalataink szerint az ÁSZ ellenőrzés előkészítése okán megszólított sportszervezetek körében természetesen kisebb izgalom lett érzékelhető, hiszen számvevői ellenőrzéssel nem igen volt dolga a sportszervezetek döntő többségének. A félreértéseket elkerülendő máris tisztázzuk: az ÁSZ ellenőrzés nem olyan, mit az adóellenőrzés, vagy a támogatást nyújtó szerv részéről foganatosított ellenőrzés!
De akkor mi is ez? Erre a kérdésre az alábbi válasszal szolgálunk az ÁSZ illetékeseivel történt egyez-tetés alapján.
Az Állami Számvevőszék alapfeltevése, hogy az egyesületek a jogszabályoknak megfelelően működnek, irányításukat pedig jogkövető, felelős vezetők látják el.
Természetesnek tekintik az ÁSZ-nál, hogy az egyesületek jelenleg bizonytalanok, esetleg aggodalmukat is kifejezik az ellenőrzés kapcsán, hiszen nem rendelkeznek még ismeretekkel, tapasztalatokkal az ÁSZ ellenőrzésekről, ugyanúgy, ahogy az ÁSZ sem ismer bennünket alaposan. Fontos azonban elmondani, hogy a meghirdetett ellenőrzés célja első lépésben az, hogy az ÁSZ felmérje a jelenlegi helyzetet, amelyet követően meg tudják majd állapítani a szükséges következő lépéseket. Elemzést készítenek a sportszektor állami támogatásainak működésérről, átláthatóságáról, a tapasztalható hiányosságokról, de ezt a sportegyesületek konkrét ellenőrzésiből összegzéssel teszik.
Szintén fontosnak hangsúlyozni, hogy az ÁSZ alapvetően támogatást szeretne nyújtani, így első lépésként figyelemfelhívó levelet küld majd minden olyan egyesületi vezető részére, amelyeknél az ellenőrzés bármilyen hiányosságot azonosított. Ebben lehetőséget kapnak majd az érintettek, hogy pótolják az elmaradásokat, de nem a múltra vonatkozóan, hanem az idei évben megtegyék azokat a lépéseket, amelyek révén a feltárt hiányosságok a jövőben megszüntethetők.
Az egyesületek számára jelenleg azt tudjuk tanácsolni, hogy legyenek nyitottak az Állami Számvevőszékkel irányába, hiszen csakis így tudunk megfelelő támogatást nyújtani a számukra. Végtére is az együttműködésünk célja is az, hogy könnyebbé váljon a kommunikáció a felek között.
Ezeket előre bocsátva a SOSZ – szolgáltató szerepéből adódóan – segítséget kíván nyújtani már e kezdeti szakaszban is érintett tagszervezeteinek, hogy az ÁSZ által a sportszervezetektől bekért alapdokumentumok egy-egy mintapéldányát hozzáférhetővé teszi honlapján. Így például
a „Számviteli politikát” (Számv. tv. 14. § (3) bek.); a „Pénzkezelési szabályzatot” (Számv. tv. 14. § (5) bek. d) pont); a „Számlarendet” (Számv. tv. 161. § (1)-(2) bek.) és a „Támogatások elkülönített nyilvántartásának kialakítására vonatkozó részletes belső szabályozást” (Számv. tv. 161/A. §(1) bek.).

A SOSZ online félkészítést szervez az ÁSZ ellenőrzésnél használandó Elektronikus Adatszolgáltatási Rendszert használatáról, ennek a „Felhasználói kézikönyv”-ében szereplő fő tudnivalókról, a rendszerbe történő regisztrációval kapcsolatos teendőkről február 2-án 11 órai kezdettel.

Okiratsablonok: